WHAT IF infograafik – oktoobri kinnisvarahinnad Tallinnas ja lähivaldades

8. november 2023

Vaatame turgu!

Värsked oktoobri andmed annavad julgustava sõnumi, et turul on taastunud stabiilne ja prognoositav olukord. Viimased 4 kuud on Tallinnas ja lähivaldades tehingute arv olnud ilma järskude tõusude ja langusteta. See näitab, et turuosalised on harjunud uue olukorraga, kus 4% Euribor on tulnud, et jääda. Euroopa keskpanga sõnumid, et uusi intressitõuse enam plaanis pole, annavad julguse jälle pikaajalisi plaane teha. 

Kuid varasemast madalamale nivoole pidama jäänud uusarenduste korterite tehingute arv tingib ka suurema väljakutse pakkuda väga hästi läbimõeldud toodet. Tänasel turul kaalutakse otsuseid pikemalt ja analüüsitakse ka lisaväärtusi ja energiatõhususe näitajaid põhjalikumalt – seetõttu on tähtis tulla turule õige product-market fit korteriga antud piirkonnas. Eksimused toote kujundamisel võivad tähendada oluliselt pikemaid müügiperioode või survet hinnas alla tulla.

 

Tehingud ja kinnisvarahinnad Tallinnas

– Viimase 4 kuu tehingute arv on stabiliseerunud aasta I poole keskmise taseme juures, olles samal ajal vähem volatiilne. Stabiilsus  loob kindlust kõigile osapooltele. On aega otsused rahulikult läbi mõelda, kartmata aktiivset ülepakkumist ning samas pole mõtet ka pikalt venitada, kuna puudub surve hindade alandamiseks.

– Tehingute struktuur on viimastel kuudel samuti stabiliseerunud. Tehinguid tehakse igas suuruses korteritega.

– Tehingute hinnad püsivad stabiilselt 3000 EUR/m2 piirimail, kus nad on püsinud juba viimased 6 kuud. Pikalt ruutmeetri hinnaliidri positsiooni hoidnud suured 4+ toalised perekorterid on hakanud viimase 3 kuu jooksul vaikselt hinnas alla tulema. Samal ajal on tõusnud esikohale väiksemad mikrokorterid ja ühetoalised korterid, mis näitab, et investorite seas on aktiivsus taas tõusmas ning nende ühikute hinnad siit edasi võiksid pigem kasvada. Suures pildis on aga eri suurusega korterite m2 hinna vahe üks väiksemaid kogu viimase 12 kuu jooksul. Ja see annab taas kinnitust, et hinnatasemed on jõudnud teatavasse tasakaalupunkti sarnaselt tehingute arvuga.

kinnisvarahinnad
kinnisvarahinnad

Tehingud ja kinnisvarahinnad lähivaldades

– Sarnaselt Tallinnaga on ka lähivaldades m2 hindade volatiilsus vähenenud ning viimase 6 kuu jooksul näha stabiilset hindade külgsuunas liikumist võrreldes oluliselt volatiilsema ajaga 2023 I kvartalis. See aitab turuosalistel lihtsamini oma tehinguid prognoosida. Silmapaistev trend on aga viimased 6 kuud kestnud ühtlane tehinguaktiivsuse vähenemine. Selle aasta rekordilise tehingute arvuga maikuuga võrreldes oli tehinguid oktoobris ca 60% vähem.

– Lähivaldade hinnaliidriks on tõusnud viimased 3 kuud stabiilset tehinguhindade kasvu näidanud Harku vald. See näitab, et selles Tallinnaga vahetult seotud lähipiirkonnas on nõudlus tugev ning saavutanud samuti 3000 EUR/m2 läheneva hinnataseme. Harku valda soovitakse kolida tänu kvaliteetsele elukeskkonnale ja atraktiivsetele uutele arendusprojektidele, kus on tugev fookus püsivalt suure nõudlusega kvaliteetsetel perekorteritel- ja ridaelamuboksidel. Harkus on viimase aasta jooksul tehtud ligi 60% tehingutest 4+ ja enamatoaliste ühikutega, mis on suurim kõikidest teistest lähivaldadest.

kinnisvarahinnad
kinnisvarahinnad
kinnisvarahinnad

Vaata ka WHAT IF jaanuari, märtsi, aprilli, maijuuni ning augusti turuanalüüse!

Andmed: Maa-amet