Mida sisaldab ehitusprojekti tehniline kirjeldus?

14. aprill 2022

Arendusprojekti üks olulisemaid, ja sageli ka keerulisemaid töölõike, on soovitud tulemuse kirjeldamine arusaadavalt ja üheselt mõistetavalt kõigile osapooltele. Täpselt määratletud, mõõdetavate ootuste seadmine töövõtjale on ülimalt oluline iga töölõigu puhul.

Mis on ehitusprojekti tehniline kirjeldus?

Ehitusprojekti tehniline kirjeldus on kirjalik nõuete ja juhiste dokument, mis on aluseks ehitusprojekti koostamisele. Tehniline kirjeldus annab kompaktsel kujul teavet, mida ehitusprojekti eri osadest leida võib.

Nõuded võivad hõlmata: 

 • kasutajale/kliendile olulisi nõudeid ja lisaväärtuseid
 • hoone tehniliste näitajate efektiivsuse nõudeid
 • nõuded projekti ajagraafikule ja vahetähtaegadele
 • asendiplaanilise lahenduse ja maastikuarhitektuuri nõudeid
 • läbiviidud uuringute tulemusi ja/või nõudeid ehitusuuringutele
 • üksikasjalikke nõudeid materjalidele ja toodetele
 • keskkonnasäästu ja energiatõhususe nõudeid 
 • konstruktsioonide nõudeid
 • tehnosüsteemide nõudeid 
 • puuetega inimeste ligipääsetavuse nõudeid
 • nõudeid turvalisusele ja logistikale
 • kvaliteedi tagamise meetmeid
 • testimist ja testimismeetodeid
 • ehitise projekteerimise ja maksumusega seotud ettekirjutusi
 • ehitusobjekti järelevalve ja vastuvõtmise tingimusi 
 • üldnõudeid ehitamise ajaks, mis hõlmavad keskkonnakaitset, ajutisi rajatisi ja jäätmete kõrvaldamist
ehitusprojekti tehniline kirjeldus

What If’i tehnilise kirjelduse teenus

Tehnilise kirjelduse nõuete kirjeldamisel peame silmas mõlema osapoole huvisid.

Esiteks lähtume sellest, et oleks lihtne hinnata nõuete vastavust arendaja ja lõppkasutaja soovidele ja projekti kogueelarvele. 

Teiseks pingutame selle nimel, et töövõtja ja allhankijad saaksid nõuetest täpselt aru. Kasutame selget ja kokkuvõtlikku keelt, et vältida võimalikke segadusi, kuid piisavalt üksikasju, et kaitsta kliendi huve ning piirata töövõtja poolseid muudatusi ja ajakava viivitusi.

Asjatundlikult koostatud tehnilise kirjelduse kasu

Põhjalikult koostatud ehitusprojekti tehniline kirjeldus annab kindluse, et klient ja kasutaja on lõpptulemusega rahul. Samuti säästab see töövõtjat tööde ümbertegemise või asendamisega kaasnevast peavalust. Ja aitab säästa kõigi aega ja raha.

Vaata ka meie teisi teenuseid

Tegutseme nii arendaja konsultandina mistahes etapis kui ka peaprojekteerijana läbi erinevate etappide. Kasu meie teenustest on aga alati suurem, kui kaasad meid võimalikult varakult. 

Loome ehitusprojektile lisaväärtust sellega, et hindame seda mitmekülgselt projekti tasuvuse, tehniliste teostusvõimaluste kui ka lõpptarbijate ja keskkonnamõjude vaatenurgast. Aitame välja selgitada kinnistu täieliku potentsiaali ning leida optimaalseima lahenduse väärtuse säilitamiseks või suurendamiseks. 

 

ehitusprojekti tehniline kirjeldus

 

Ehitusfaas moodustab vaid osa hoone elukaarest ning seetõttu suuname alati arvestama ja optimeerima hoone elutsükli jooksul tekkivaid keskkonnamõjusid ja kulusid. Aitame projektiplaani seada keskkonnavastutuse ja ringmajandusega seotud eesmärgid. Anname selge ülevaate nii kulu- kui keskkonnaaspektist.

Samuti pakume terviklikku projektijuhtimise teenust ehitusprojekti elutsükli kõikideks etappideks alates projekti planeerimisest kuni kasutuselevõtuni. Vastutame ehitusprojekti kvaliteedi, ajakava, eelarve ja ohutuse eest.

Vaata lähemalt: Peaprojekteerimine