Ehitushindade läbilõige – 2024 I kvartal

8. mai 2024

2024 I kvartali ehitushinnad 

võrreldes 2022. ja 2023. aastaga

ehitushind

Ehitussektori mahud on vähenenud, mis on viinud suurema konkurentsini pakkumistes ning mõjutanud ka ehitushindu.

“Materjalide kättesaadavus on paranenud ja hinnad stabiliseerunud või odavnenud enamikus materjalide segmentides. Samuti on tööjõukulude hinnatõus ajutiselt peatunud ning alltöövõtu hinnad hakanud odavnema. 
Näiteks kuigi energia ja kaubabetooni toorme hinnad on kallinenud, on betoonitööde maksumus langenud.”

Marko Potsepp

Mida keskmine hind näitab?

Hinnad on keskmised ja ei kajasta konkreetset ehitusobjekti. Iga ehitusprojekti maksumus sõltub projekti keerukusest ja muudest teguritest. 
  • Reaalsete pakkumiste põhjal loodud keskmine hind peegeldab ehitusturu muutusi.
  • Monitoorime nii riigi- kui eraobjektide hanketulemusi. 
  • Toome välja hinnad hoone suletud netopinna alusel.

Kust andmed pärinevad?

Tegemist ei ole statistikaameti andmetega. Ehitushinnad pärinevad reaalsetest hangetele esitatud pakkumistest antud ajaperioodil. Eelarvestaja Marko Potsepa juurest käivad läbi suurusjärk pooled projektid meie turul. Ehk siis tema andmebaasis olevate referentsprojektide ulatus on ligikaudu 50% Eesti turust.
Marko Potsepp - ehitushindade võrdlus

Kellele on SPACES portaali uus Ehitushindade rubriik mõeldud?

Andmed on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes soovivad olla kursis turuseisu- ja muutustega ning teha usaldusväärseid prognoose ehitusprojekti maksumuse määramiseks või kontrollimiseks.

Pakkujate jaoks on andmed praktiliseks abivahendiks kulude planeerimisel, pakkumiste tegemisel ja teenuste hinnakujunduses.

Millist infot ehitushindade rubriik annab?

Anname kord kvartalis ülevaate reaalsetel pakkumistel põhinevatest kuludest hoonetüüpide järgi.

Samuti pakume infograafikale lisaks kommentaare ja sissevaateid turumuutuste põhjustesse ja märkimisväärsetesse kulustruktuuri muutustesse.

Erinevalt statistikaameti viivitusega andmetest annab kvartalipõhine ülevaade jooksvast ehitusmaksumusest tellijatele, arhitektidele, inseneridele, ekspertidele ja ehitajatele ajakohasema, praktilisema ja kindlama suuna ehitustööde kulude planeerimisel. 

Soovid saada jooksvaid teavitusi e-mailile?