Peaprojekteerimine

4. mai 2023

Mis on peaprojekteerija klassikalised ülesanded?

Peaprojekteerija nõustab ja juhib koostöös arendajaga, kuidas peaprojekteerimine kulgeb. Vastutab kogu ehitusprojekti kvaliteedi, projekteerimise kui terviku ja projekti ajakava koostamise eest.

Peaprojekteerija jälgib hoonele seatud nõuete täitmist
Peaprojekteerija hoolitseb ehitusprojekti nõuete kvaliteetse ja õigeaegse täitmise eest nii planeerimis- kui ehitustööde ajal.

Peaprojekteerija tagab info ja andmete ajakohasuse ja kättesaadavuse
Peaprojekteerija tagab vajalike lähteandmete ajakohasuse ja kättesaadavuse kõigile osapooltele.

Peaprojekteerija loob ajakava ja koordineerib koostööd
Peaprojekteerija hoolitseb erinevate valdkondade projekteerijate ja inseneride koostöö korraldamise eest ning koostab optimaalse ajakava. Jälgib, et plaanid oleksid omavahel kooskõlas ja vastuoludeta.
WHAT IFi lähenemine – lisaks projekti koordineerimisele aitame ka igal võimalusel projekti optimeerida ehk protsesse tõhusamaks muuta ning kulusid ja aega kokku hoida.

Kumb enne – hoone projekt või peaprojekteerija?

Arendajal on kasulik alustada kogenud peaprojekteerijaga koostööd juba enne krundi ostuotsust. Nii saab peaprojekteerija süveneda krundiga seotud võimalustesse ja piirangutesse ning arvestada sellega planeeringus ja ehitusloa taotlemisel.

Enne arhitektuuriga alustamist on kasulik välja selgitada ka projekteerimise ja ehitamise piirtingimused: projekteerimise kesksed eesmärgid ning võimalikult realistlikud ajagraafikud ja ressursid.

Miks on peaprojekteerimine kasulik investeering enne arhitekti ja arhitektuurilahenduse valimist?

Projekteerijate panuse tootlikkus on kõige suurem projekti alguses, kui muudatuste tegemine on veel lihtne ja paindlik. Koordineeriva osapoole sisse ostmine tähendab lisakulu, kuid kitsaskohtade ettenägemine ja asjatundlik planeerimine võivad investeeringu kümnetes ja sadades kordades tagasi teenida.

90% ehitusprojekti kuludest otsustatakse planeerimise faasis ning vilunud peaprojekteerija saab neid kulusid mõjutada. Pärast ehitusloa saamist on kulude kärpimine keerulisem. Tark arendaja investeerib projekteerimispartneri kvaliteeti ja eelanalüüsidesse ning annab koordineerimise vastutuse peaprojekteerijale.

Millised on peaprojekteerija ülesanded erinevates etappides?

peaprojekteerimine

Esimeses etapis ruumianalüüsid, ehitusuuringud ja objekti mõõdistused, et anda võimalikult täpne sisend arhitektuurse- ja eriosade projektideks (nt.  maapinna kõrguslikud mõõdistused geodeedilt ning pinnaseuuringud geoloogilt).

peaprojekteerimine

Teises etapis planeeringute tellimine. Üld- ja eriplaneeringute kontroll, et miski ei läheks vastuollu ehitusplaanidega. Detailplaneeringute koostamise juhtimine ja vajadusel projekteerimistingimuste taotlemine.

Sel teemal loe lähemalt – Tööriist: Kas ehitamise aluseks on vaja detailplaneeringut või piisab projekteerimistingimustest?

peaprojekteerimine

Kolmandas etapis ehitusloa taotlemiseks vajaliku tervikliku eelprojekti koostamine, ehitusloa taotlemine ning läbirääkimised võrguvaldajate ja kohaliku omavalitsuse menetlejatega.

Neljanda etapi fookus on ehitusloa saanud projekti detailsuse tõstmine, et projekt oleks piisav ehituse hinnapakkumiste võtmiseks (põhiprojekt) ning projekti oleks lisatud kõik ehitamiseks vajalikud tehnilised lahendused (tööprojekt).

Ehitamise ajal on peamiseks ülesandeks tagada nõutavas mahus tehniliste jooniste vormistamine, muudatuste juhtimine ning ehitusmeeskonnale tervikliku projekti üleandmine. Samuti jälgida, et ehitajal oleks kogu vajalik info kliendi äriliste plaanide, logistika, lõppklientide jt projektiga seotud kohustuste kohta ja projekt vastaks lõplikult ehitatud lahendusele kasutusloa taotlemiseks ja oleks arusaadavalt dokumenteeritud haldusfaasis mugavalt kasutamiseks.

Peaprojekteerija ülesanne on teenindada klienti, mitte projekti

peaprojekteerimine

Oleme oma klientide usalduse ära teeninud kliendi ärieesmärke teeniva lähenemisega.
Meid eristab tugev analüüsivõimekus, optimeeritud protsessid ja toimiv koostöövõrgustik. Kuid samal ajal ka agiilne juhtimine ja võimekus kiireteks muudatusteks.
Me ei näe projekti lõppeesmärgina. Meie eesmärk on teenindada klienti mitte projekti. Peamine, et kliendi ärilised eesmärgid saaksid ellu viidud.
Kõige olulisem on aru saada kliendi vajadustest. Pidevalt täiustuva ja täpsustuva lähteülesande abil juhime projekteerimismeeskonda õiges suunas lõppeesmärgi poole.
Jälgime ja analüüsime pidevalt turutrende ning meie portfellis on väga erinevaid projekte. Oma teadmistele ja kogemustele ning lõppkasutaja soovidele ja tagasisidele tuginedes loome maksimaalselt kliendi, lõppkasutaja ja turu vajadustele vastava lähteülesande.
Väga oluline on muudatuste juhtimine projekti vältel: kokkulepete täpne fikseerimine nii kliendi kui projekteerijate sujuva koostöö tagamiseks ja vaidluste vähendamiseks ja kiireks lahendamiseks. Muutuste elluviimine on osa kliendi teenindamisest ja mitte rünnak projekti varasemale lahendusele. See on meie vastutus, et seda mõistaksid kõik osapooled.

Vaata siit ka meie peaprojekteerimise tehtud töid:
Ülemiste City Tervisemaja II, Viru Keskuse ümberehitus, KeskkonnamajaElektrilevi õppehoone Kiilis