Elektrilevi õppehoone Kiilis

Visuaal _
Nomad Architects

Esimene 100% modulaarne, puidust kõrge arhitektuurse ning tehnilise kvaliteediga Elektrilevi õppehoone Eestis

Koostöös EKA Puitarhitektuuri kompetentsikeskusega aitas What If’i meeskond juhtida hoone tehnilise projekteerimise erinevatest ekspertidest koosnevat meeskonda ja taotleda ehitusluba.

Skoop

450 m2 suurune õppehoone ning 2 ha suurune õppeväljaku ala.

Karakter

Ette disainitud elementidest Mustermaja masskohandatav süsteemis projekti koostamine aitab mugavalt luua erineva funktsionaalsusega hooneid, jälgides ühtlasi reaalajas projekti kogukulu. Mustermaja süsteem toob muutuse tervesse ehitussektorisse, mõtestades ringi kogu hoonete planeerimise-, projekteerimise- ja ehitamise protsessi.

Väljakutsed

Puitmoodulitel baseeruvad hoonete projektid pole Eestis veel tavapärased, mistõttu tuli innoveerida kogu projekteerimise protsessi. Kuna moodulid on projekteeritud detailsete mudelkomponentidena, siis tingis suurem täpsusklass ka detailsemad nõuded võrreldes tavapärase eelprojekti mahuga, mis muutis kogu projekteerimise protsessi lühemaks ning võimaldas luua rohkem kvaliteeti väiksema ajakuluga. Samuti seadis puitmoodulitest hoone kõrgemad nõuded tuleohutuse ja akustika lahendamisele, mis tähendas projekti käigus mitmete uudsete lahenduste ja sõlmede välja töötamist.

Tiim

Nomad Architects
EKA PAKK
WHAT IF
Projekt 363
Rausi
Halored
Fireplan
Kajaja Acoustics
JU Projekt
Mastlop

Seotud teenused

Peaprojekteerimine

Ehituseelarve

Ehitusuuringud ja hoone auditid

Ehitus- ja kasutusload

Ehitusprojekti tehnilised kirjeldused ja hanked

Ehitusõiguse analüüs