Keskkonnamaja

Visuaal _
Kavakava arhitektid

Baltikumi suurim puithoone

Lähtudes Kavakava arhitektide arhitektuurivõistluse võidutööst juhtis What If’i tiim kogu Keskkonnamaja ehitusprojekti koostamisse kaasatud meeskonda eskiisist tööprojektini.

Skoop

Hoone koosneb kolmest maapealsest mahust, mida ühendab maa-alune parkimise, abi- ja hoidlaruumide korrus. Kasulik netopind hoones on ca 25 000 m2, välialade maht ca 10 000 m2. Kavandatav töötajate arv hoones on 600+.

Karakter

Kolm maapealset hoonemahtu on kavandatud läbivalt puitkonstruktsioonides. Iga hoone testib eksperimentaalselt erinevaid uusi konstruktsioonitüüpe ning kaasaegse töökeskkonna ruumilisi lahendusi. Kõiki hooneosasid läbib alumisel tasapinnal Eesti Loodusmuuseumi ekspositsiooniala. Dokihoone esimene korrus on avalikkusele ligipääsetav kogukonda võimestav kohalik keskus. Hoone maastikuarhitektuur seob üheks tervikuks Kalamaja pargi ja mereäärse promenaadi.

Väljakutsed

Suurim väljakutse oli saada Päästeametilt ehitusluba nii suurele puidust hoonele, mille osas varasemad referentsid puudusid. Täiendav ülesanne oli ühe hoone sees funktsionaalselt, ruumikvaliteetide osas ja turvaliselt tööle panna nii erinevad funktsioonid nagu avalik muuseum ning Keskkonnaministeeriumi töötajate ruumid. Otsisime innovaatilisi energiatõhusaid lahendusi, mis sellist hoonekompleksi võimendaksid. Välialadel kavandasime tervikliku neljast mini-pargist koosneva maastikulahenduse suure avaliku tähelepanu all ja meretuultele avatud piirkonnas.

Tiim

Kavakava arhitektid
WHAT IF
PNL & IC Project Management
Estkonsult & Estkonsult keskkonnatehnika
Fireplan
PINK sisearhitektid
Kino maastikuarhitektid
EXTech Design
Kajaja Acoustics
eD insenerid & Teleprojekt
Eule
Firetek
AKU Collective
TalTech
Enara glass solutions
Metos, Medkoe, Külminaator, Datel, Laomaailm

Seotud teenused

Peaprojekteerimine

Ehituseelarve

Ehitusuuringud ja hoone auditid

Ehitus- ja kasutusload

Ehitusprojekti tehnilised kirjeldused ja hanked

Ehitusõiguse analüüs