Tööriist: Ehitusprojekti 8 osa

16. november 2023

ehitusprojekt

Ehitusprojekt tekitab segadust ning tihti jääb arusaamatuks, milliseid osasid see sisaldab.

Ehitusprojekti osade selgus on oluline aspekt, mida tuleb arvestada projekti koostamisel. Oleme lihtsustatult kaardistanud 8 ehitusprojekti osa.

Iga hoone ehitusprojekt sisaldab erinevaid osi, olenevalt sellest, millist täpsust vajatakse.

Ehitusprojekti osad:

1. väliruum;
2. arhitektuur (sh sisearhitektuur ja maastikuarhitektuur);
3. konstruktsioonid;
4. tehnosüsteemid (küte- ja ventilatsioon, jahutus ja soojusvarustus, gaasivarustus, veevarustus- ja kanalisatsioon);
5. elektripaigaldised (tugevvoolu-, nõrkvoolu- ja automaatikapaigaldis);
6. tuleohutus;
7. energiatõhusus;
8. asjakohasel juhul ehitise eripärast tulenev osa.

Ehitusprojekti osade koostamisel tuleb lähtuda õigusaktidest, standarditest, tehnilistest, projekteerimis- või muudest normidest ning kokkulepitud kirjeldustest. Osasid võib omavahel ühildada või eraldada nii, et need täiendavad üksteist, kuid samal ajal ei raskenda ehitusprojekti loetavust.

Ehitusprojekt on nagu sõbralik kaheksajalgne ämblik, mida ei ole vaja karta.

Allikas: Riigi Teataja