Tööriist: Ehitusprojekti elukaar

5. september 2023

Millistest sammudest koosneb ehitusprojekt?

ehitusprojekt

Hea eeltöö, olemasoleva olukorra kaardistus ning kasutaja kõiki vajadusi arvestav lähteülesanne loob vundamendi tugevale projekteerimise protsessile. 

Lisaks lähteülesandele on oluline kvaliteetse ruumilise visiooni eskiisi loomine, mida eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumites detailiseeritakse koostöös eri valdkondade inseneride jt vajalike konsultantidega.

Põhjalikult koostatud eelprojekt tagab ehitusloa menetluse sujuva kulgemise.

Kõiki olulisi töömahte täpselt kirjeldav põhiprojekt aitab kaasa läbimõeldud pakkumiste laekumisele ehitushankel ja vähendada edasisi vaidlusi töö täpse sisu üle.

Ehitusprotsessi vältel tööjooniste koostamine koostöös kogenud tootjatega tagab algse visiooni elluviimise parima kvaliteedi ja ajas kestvate materjalide ning sõlmede lahendustega.

Ehitusprotsessi ja lõpptulemuse täpne dokumenteerimine tagab sujuva kasutusloa taotlemise protsessi ja võimaldab hoone peale valmimist mugavalt lõppkasutajale ning hoone haldusmeeskonnale üle anda.

Juba kasutusel oleva hoone seisundi, energiakasutuse ja ruumiliste võimaluste täpne analüüs loob vajaliku sisendi erinevas mastaabis remondi- või ümberehitustöödeks, mida hoone elukaare jooksul korduvalt taas ette tuleb.

Kõiki etappe läbides tekkiva kogemuse koondamine iga uue projekti algusesse muudab otsused projektis täpsemaks ja kvaliteetsemaks ning ennetab võimalikke pudelikaelu protsessi vältel.

Ehitusprojekt ja WHAT IF?

Meie missioon on vähendada raiskamist ehitussektoris ning edendada jätkusuutlikku kinnisvaraarendust. Aitame nõudlikke ehitusprojekte ellu viia, hoides kokku aega ning lihtsustades keerulist protsessi, et kõigil osapooltel oleks igal sammul selge, millises suunas projekt liigub. Meie fookus on andmepõhistel otsustel, agiilsel juhtimisel ning kliendi rahulolul. Kui soovite abi oma ehitusprojekti elluviimisel, võtke meiega ühendust ning meie kogenud konsultandid aitavad teil panna kokku projekti tegevuskava ning juhtida projekti kogu selle elukaare vältel.