Ehitusuuringud ja hoone auditid

Ülevaade sinu kinnistu ja hoone ehituslikust seisundist

  • Korraldame arendusprojekti elluviimiseks vajalikud mõõdistused, eeluuringud ja ehituslikud ekspertiisid. Lähtume hoone asukohast, omavalitsuse seatud nõuetest ja kavandatava hoone eripärast.
  • Viime läbi optimaalses mahus uuringud võimalikult varajases staadiumis, et vältida projekti järgmistes faasides üllatusi ja lisakulusid.
  • Korrastame olemasoleva hoone tehnilised andmed ja analüüsime varasemaid ehitusprojekte, et kavandatav lahendus tugineks võimalikult täpsetel alusandmetel.

Loe lähemalt siit: https://whatif.ee/kinnisvaraaudit/