Kinnisvaraaudit! Kuna ilma õigete andmeteta pole mõtet renoveerida

30. juuni 2022

Audit on vajalik enne iga suurema parendus- või renoveerimistööga alustamist. Selleks, et mitte pakkuda lahendusi huupi, tuleb selgitada välja ja võtta arvesse võimalikult täpseid tehnilisi andmeid.

Mis on kinnisvaraauditi tervikteenus?

Auditi tervikteenus tagab omanikule mugava protsessi ja ühe kontaktisiku, kes aitab õiges mahus ja järjekorras ellu viia hoone parendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid.

Olulisemad teenused, mida nii eraldi kui tervikuna pakume:

  • Terviklik hoone 2D ja 3D mõõdistuse korraldamine ja vajalike alusjooniste vormistamine
  • Hoone kandekonstruktsioonide uuringud
  • Hoone tehnoseadmete audit 
  • Energiatõhususe parendamise meetmed
  • Hoone tuleohutusalane audit ja parendamise meetmed
  • Hoone elektripaigaldiste audit
  • Hoone ligipääsetavuse ja klienditeekonna analüüs ja parendamise meetmed
  • Fassaadide, katusekatete, akende seisundi kontroll

Renoveerimise järgsed teenused

Toetame ka renoveerimisjärgset etappi tehniliste ja kasutajat puudutavate testimisteenuste ja igakülgsete nõuannetega.

Meie tehnilise monitooringu teenus tagab kasutatavate materjalide, protsesside ja tehnoloogiate jälgimise ja hindamise kogu hoone elutsükli jooksul. Nii saab probleemid varakult tuvastada ja leida lahendusi, et algselt kavandatud jõudlus ei jääks kasutamata.

Lisaks pakume ka uute ruumilahenduste test-fit teenust ja ärilist tasuvusanalüüsi, et testida võimalike ümberkorralduste mõju hoones ja võtta paremini kasutusele olemasolevad pinnad ning läbi lisaväärtuste muuta hoone atraktiivseks suuremale hulgale üürnikele.

kinnisvaraaudit

Miks kaasata oma renoveerimisprojekti What If?

kinnisvaraaudit

Analüütiline pikaajaline partner

Tegelikult on hoolikas ja põhjalik analüüs meie lähenemisviisi esimese etapi aluseks igale projektile, mida oleme kutsutud konsulteerima või ellu viima. Enamike meie klientide jaoks on see peamine põhjus, miks nad on otsustanud meie poole pöörduda. Ja miks meist saavad üldjuhul pikaajalised partnerid. 

kinnisvaraaudit

360° lahendused

Me ei piirdu auditiga, vaid rakendame igat tüüpi vajaduste jaoks kohandatud ja tõhusaid 360° lahendusi. Hindame kinnisvara ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaal-kultuurilise jätkusuutlikkuse seisukohalt erinevate võrdlusnäitajate abil ning näitame arengupotentsiaali.

kinnisvaraaudit

Võrgustik

Ideede lihtsalt paberile panemisest ei piisa tänapäevaste keeruliste projektide jaoks. Vaja on asjad ka ellu viia. Aitame läbi viia hanked oma partnerite võrgustikus, et leida igale unikaalsele objektile vajalike kinnisvaraauditite teostamiseks kõige sobivam meeskond. 

kinnisvaraaudit

Praktiline kogemus

Meie kogemused ja taust on mitmekesised. Mõistame iga projekteerimisetapi probleeme ja teame, milline võib olla nende mõju, kui nendele õigel ajal tähelepanu ei pöörata. Aitame neid projekti elutsükli eri etappidel vältida.