Tugev algus

Kvaliteetne eeltöö tagab kokkuhoiu projekti eelarves ja kiirema ning sujuvama elluviimise. Järjest kasvavad tarbijate ootused ja lisanduvad tehnilised ning keskkonnaalased nõuded suurendavad eeltöö faasis tehtavate otsuste hulka. Aitame läbi viia vajalikud analüüsid ja uuringud, et investeerimiotsuste tegemine oleks võimalikult täpsetel andmetel tuginev ning projekti hilisemates faasides tekkivaid üllatusi oleks vähem.