Kes me oleme

What If sündis soovist vähendada raiskamist ehitussektoris ning vajadusest edendada jätkusuutlikku kinnisvaraarendust.

Õigeaegsete otsuste abil on võimalik kvaliteedis järeleandmisi tegemata hoida projekteerimis- ja ehituskuludelt kokku vähemalt 15%. Sama kehtib halduses. Selline on meie kogemus konsulteeritud ja ellu viidud projektidest. On näiteks suur vahe, kas kortermaja efektiivne pindala on 60% või 80%. Tühje koridore kütta pole mõtet ja mõistlikum on välja ehitada lahendusi, mis ei raiska planeedi ja kasutajate ressursse. Ehitussektoril on rohepöördes suur roll. Kuid kliimaeesmärkide saavutamiseks vajavad sektori protsessid radikaalset kaasajastamist. 2050. aastaks peab ehitusprojektide ellu viimise tempo muutuma mitu korda kiiremaks.

Meie juhtimisteenused katavad kogu arendusprojekti elukaare, kuid meie põhitähelepanu on analüüsil, agiilsel juhtimisel ning kliendi rahulolul. Arendus ei ole tööstuslik seeriatootmine ning kipub praktikas olema vähem lineaarne kui paberil. Seetõttu on inimesed kõige olulisem ehituskvaliteedi mõjutaja. Meie projektid kinnitavad, et nõudliku lõpptulemuseni aitab kõige tõhusamalt jõuda agiilne juhtimine. See aitab hoida fookust, kuid samal ajal avastada protsessi käigus uusi võimalusi, mida on alguses keeruline ette näha.

What If sündis soovist vähendada raiskamist ehitussektoris ning vajadusest edendada jätkusuutlikku kinnisvaraarendust. What If sündis soovist vähendada raiskamist ehitussektoris ning vajadusest edendada jätkusuutlikku kinnisvaraarendust.

Suurima mõjuga otsused sünnivad eeltöö faasis.

Aitame teha põhjalikult läbikaalutletud arendusotsuseid.

Suurima mõjuga otsused sünnivad eeltöö faasis.

Väärtused

Meie väärtused hõlmavad partnerlust, agiilsust, uudishimu, vastutustunnet, entusiasmi ja kaasamist. Seame esikohale kliendi rahulolu teenusega kogu protsessi vältel ja visiooni tervikliku elluviimise.

Partnerlus
Meie jaoks on partnerlussuhted on ehitus- ja kinnisvarasektori üks olulisemaid edasiviivaid jõude. Kliendi jaoks oleme tema meeskonna laiendus. Katame puuduolevaid ja ühendame killustatud funktsioone. Aitame märgata kasutamata võimalusi. Pühendume pikaajalisele edule ja kliendirahulolule ning ei pelga esitada väljakutseid inertsist tehtavatele tegevustele ja vastastikustele ootustele. Oleme suhtluses läbipaistvad, selged ja ausad. Meile on oluline nii näha kui ka ära teha. Meie kasvav koostööpartnerite võrgustik aitab meil paremaid ja tulevikutrendidele vastavaid lahendusi ellu viia.
Agiilsus
Projektide trajektoori saab vaid osaliselt ette ennustada. Et õiged asjad saaks õigeks ajaks valmis, on vaja nii dünaamilisust, paindlikkust kui otsustusjulgust. Vajalike ja õigete kohanduste tegemiseks on vaja nii tugevaid süsteeme kui kultuuri. Tervikliku ja iteratiivse lähenemisviisiga loome arendajale ja lõppkasutajale maksimaalselt väärtust.
Uudishimu
Meile meeldib leiutada ja juurutada paremaid viise probleemide lahendamiseks. Meie uudishimu ja avatus võimalustele aitavad igast ruumist ja hoonest maksimumi võtta. Me soovime inspireerida inimesi ja ettevõtteid looma teadmiste abil muutusi ja looma inimkesksemat, loodussõbralikumat, tõhusamat ja energiasäästlikumat elukeskkonda.
Vastutustunne
Tulevikustsenaariume on erinevaid. Meie vastutus on aidata vältida lühinägelikkust ja raiskamist. Meie panusel on nähtav mõju - me muudame kliendi ja kasutajate ootused inspireerivaks, kuid realistlikuks visiooniks. Meie panusel on mõõdetav mõju – me võtame vastutuse seatud eesmärkide ja kasutatud vahendite eest. Tagame tasuvuse omanikule ja avalikkusele nii majanduslikust, sotsiaalsest kui keskkonna vaatest. Anname konkreetseid soovitusi sektori ettevõtetele konkurentsivõime tõstmiseks ja oleme ehitus- ja kinnisvarasektori rohepöörde üks eestvedajatest.
Entusiasm
Meie tulemuslikkuse taga on loomisrõõm, usk innovatsiooni ja toetav töökeskkond. Igal ruumil on nähtamatuid võimalusi. Ja just see, et meil pole paljudes asjades veel valmis vastuseid, teeb meist muutuste teerajajad, eestvedajad, kogukonna hinged, ideede generaatorid ja protsesside katalüsaatorid.
Kaasamine
Oleme disainmõtlejad ja vaatame kinnisvara väärtusahelat tervikuna. Vajadusel lööme silod ja paralleelmaailmad laiali ning toome ekspertteadmised ja protsessid kokku. Me hoiame pidevalt meeles, kust me oleme alguse saanud - julgusest teha teistmoodi, küsida „Miks?“ ja „Mis oleks, kui..?“. Meie roll on küsida küsimusi, kaasata osapooli ja panna osapooled üksteist mõistma. Vaid nii saab teha tarku otsuseid.
Partnerlus Agiilsus Uudishimu Vastutustunne Entusiasm Kaasamine

Meie jaoks on partnerlussuhted on ehitus- ja kinnisvarasektori üks olulisemaid edasiviivaid jõude. Kliendi jaoks oleme tema meeskonna laiendus. Katame puuduolevaid ja ühendame killustatud funktsioone. Aitame märgata kasutamata võimalusi. Pühendume pikaajalisele edule ja kliendirahulolule ning ei pelga esitada väljakutseid inertsist tehtavatele tegevustele ja vastastikustele ootustele. Oleme suhtluses läbipaistvad, selged ja ausad. Meile on oluline nii näha kui ka ära teha. Meie kasvav koostööpartnerite võrgustik aitab meil paremaid ja tulevikutrendidele vastavaid lahendusi ellu viia.

Projektide trajektoori saab vaid osaliselt ette ennustada. Et õiged asjad saaks õigeks ajaks valmis, on vaja nii dünaamilisust, paindlikkust kui otsustusjulgust. Vajalike ja õigete kohanduste tegemiseks on vaja nii tugevaid süsteeme kui kultuuri. Tervikliku ja iteratiivse lähenemisviisiga loome arendajale ja lõppkasutajale maksimaalselt väärtust.

Meile meeldib leiutada ja juurutada paremaid viise probleemide lahendamiseks. Meie uudishimu ja avatus võimalustele aitavad igast ruumist ja hoonest maksimumi võtta. Me soovime inspireerida inimesi ja ettevõtteid looma teadmiste abil muutusi ja looma inimkesksemat, loodussõbralikumat, tõhusamat ja energiasäästlikumat elukeskkonda.

Tulevikustsenaariume on erinevaid. Meie vastutus on aidata vältida lühinägelikkust ja raiskamist. Meie panusel on nähtav mõju - me muudame kliendi ja kasutajate ootused inspireerivaks, kuid realistlikuks visiooniks. Meie panusel on mõõdetav mõju – me võtame vastutuse seatud eesmärkide ja kasutatud vahendite eest. Tagame tasuvuse omanikule ja avalikkusele nii majanduslikust, sotsiaalsest kui keskkonna vaatest. Anname konkreetseid soovitusi sektori ettevõtetele konkurentsivõime tõstmiseks ja oleme ehitus- ja kinnisvarasektori rohepöörde üks eestvedajatest.

Meie tulemuslikkuse taga on loomisrõõm, usk innovatsiooni ja toetav töökeskkond. Igal ruumil on nähtamatuid võimalusi. Ja just see, et meil pole paljudes asjades veel valmis vastuseid, teeb meist muutuste teerajajad, eestvedajad, kogukonna hinged, ideede generaatorid ja protsesside katalüsaatorid.

Oleme disainmõtlejad ja vaatame kinnisvara väärtusahelat tervikuna. Vajadusel lööme silod ja paralleelmaailmad laiali ning toome ekspertteadmised ja protsessid kokku. Me hoiame pidevalt meeles, kust me oleme alguse saanud - julgusest teha teistmoodi, küsida „Miks?“ ja „Mis oleks, kui..?“. Meie roll on küsida küsimusi, kaasata osapooli ja panna osapooled üksteist mõistma. Vaid nii saab teha tarku otsuseid.

Partnerite võrgustik

Meie partnerite võrgustik hõlmab turu parimaid spetsialiste kõikide töölõikude eesmärkide saavutamiseks.

Valime partnereid ühiste väärtuste järgi kliendikeskse teenusdisaini ja kvaliteetse konsultatsiooniteenuse pakkujate seast. Soovime olla hea partner oma võrgustiku liikmetele, et luua jõudude ühendamisel klientidele unikaalset lisaväärtust.

Sa ei ole veel meie partner?

Võta ühendust!
Partnerite võrgustik Partnerite võrgustik