Ehitusprojekti tehnilised kirjeldused ja hanked

Maksimaalselt sobilikud hankepakkumised ja soovitud ajagraafikus liikuvad hanked

  • Koostame arendusprojektile detailsed lähteülesanded ja tehnilised kirjeldused kvaliteetsete projekteerimis- ja ehitushangete läbiviimiseks.
  • Koostame kõik vajalikud dokumendid riigihangete edukaks läbiviimiseks.
  • Arvestame lähtedokumentide koostamisel sinu soovide ja tööde teostamiseks kuluva realistliku ajagraafikuga. Nii saame maksimaalselt kvaliteetseid pakkujaid ning leiame sobivaimad partnerid tööde teostamiseks.
  • Aitame lahendada hanke käigus tekkivaid küsimusi ning panna kokku vajalikke lisamaterjale.

Loe lähemalt siit: https://whatif.ee/ehitusprojekti-tehniline-kirjeldus/