Tallinna Kunstihoone Roosa paviljon

Foto _
Tuuli Oago

Tallinna Kunstihoone ajutise näitusesaali puitelementidest monteeritav hoone

What If aitas Kunstihoone meeskonda projekti ettevalmistuse ja elluviimise juhtimisega.

Skoop

Ca 1000 m2 suletud brutopind

Karakter

Kunstihoone asendushoone elementlahenduseni viis eelkõige ajafaktor. Elementmaja projekteerimisele kuluv aeg on tunduvalt lühem võrreldes tavapärase projekteerimisprotsessiga. Kogu hoone valmimisele kuluvast ajast moodustab see elementehituse puhul umbes poole. Hoone püstitamise faasis on aga ajaline võit juba viiekordne võrreldes sarnase hoone kohapeal ehitamisega. Lasnamäe paviljon püstitati kolme nädalaga.

Väljakutsed

Roosa maja on unikaalne arhitektuurne kunstiteos, mis oma tempoka ajagraafikuga seadis ambitsioonika ülesande nii hoone arhitektidele inseneridele kui ka tootjale ja ehitajale. Standardseid valmislahendusi kasutada ei olnud võimalik. Kõik konstruktsioonid ja sõlmelahendused projekteeriti spetsiaalselt sellele hoonele.

Seotud teenused

Ehitusprojekti tehnilised kirjeldused ja hanked

Ehitus- ja kasutusload

Ehitusuuringud ja hoone auditid

Ehituseelarve