Vajad abi projekteerimis- ja ehitushangete või arhitektuurikonkursi läbiviimisega?

12. mai 2022

Pakume nii arhitektuurikonkursside, projekteerimishangete kui ehitushangete ettevalmistamise ja läbiviimise teenust.

Arhitektuurikonkursi korraldamine

Planeerime ja viime läbi arhitektuurikonkursse:

 • Aitame valida konkursi protsessi ja põhitingimused vastavalt eesmärgile
 • Töötame välja põhinõuded ruumile ja funktsionaalsustele
 • Aitame konkursi tõhusalt ja professionaalselt läbi viia 
 • Hoolitseme kogu dokumentatsiooni eest
 • Aitame oma teadmuse ja kogemusega välja selgitada arhitektuurselt veenvaima ja jätkusuutlikuma projekti, mis vastab tellija ootustele ja võimalustele 

Miks kaasata What If arhitektuurikonkurssi läbi viima?

Eduka tulemuse saamiseks tuleb küsida ja arvesse võtta nii loovlahendust ja disainiotsuseid kui ka pakkuja tehnilist võimekust. Ilusast plaanist ja visualiseeringust ei piisa. Aitame tagada, et kõik konkursil osalejad arvestaksid ka tehniliste kaalutlustega. Hindamisprotsessis aitame aru saada erinevate lahenduste plussidest ja miinustest.

Samuti tuleb arvesse võtta kliimasõbralikkust ja hoone elukaart. Kas hoone paigutus, maastiku hoolikas kasutamine, päevavalguse kasutamine, materjalide valik ja ehitus on optimaalne? Kas iga konstruktiivne otsus põhineb realistlikel lahendustel? Projekteerimisotsuseid saab juba konkursi käigus ehk esimeste eskiiside põhjal keskkonnamõjude ja energiakasutuse vaatest analüüsida ja optimeerida.

ehitushange

Projekteerimishangete ettevalmistus ning läbiviimine

Pakume projekteerimishanke läbiviimise teenust sobivaima hankemenetluse valikust kuni lepingu sõlmimiseni. Aitame hangete ettevalmistamise, läbivaatamise ja hindamisega.

 • Koostame üksikasjaliku tehnilise kirjelduse
 • Saadame välja hankepakkumise kutsed
 • Teeme sobivatest pakkujatest eelvaliku
 • Aitame pakkumisi hinnata, et saaksid teha õigeima otsuse.

Ehitushanke ettevalmistus ja läbiviimine

Oskuslik hangete koostamine ja elluviimine aitab tõhusalt ellu viia arendaja strateegilisi eesmärke, vältida projekti pidurdavaid tõlgendusvaidlusi, pretensioone ja seisakuid. Ja jääda eelarve piiresse. 

Aitame sind hanke kõigis etappides:

 • Vajaduste ja kogu hankekorralduse planeerimine 
 • Hangete planeerimine ja ajakava koostamine
 • Hangete elluviimine: pakkumistaotluste ja pakkumisvormide koostamine ja avaldamine/levitamine
 • Pakkumiste hindamine, pakkumisläbirääkimised ja hankeotsuse tutvustamine osapooltele

Hästi läbi viidud hangete kasu 

Hästi läbi viidud hankeprotsessi kasu tuleb välja ehitusjärgus. Ilma hoolika hankemenetluseta kipub ehitus venima. Kui näiteks mingit rida ei olnud hinnapäringus, siis ei lisatud seda ka pakkumisse. Kui puudusi märgatakse alles ehitusjärgus, tuleb tellimisega kiirustada ja tagantjärele on eraldi tarned oluliselt kallimad.

Samuti võib ehitusprojekt pikaks ajaks seisma jääda, kui materjale piisavalt kiiresti kätte ei saada. Täiendavad rahalised kulutused võivad kiirelt ulatuda kümnetesse ja sadadesse tuhandetesse ning hoone valmimine venib veelgi kaugemale. Hästi läbi viidud hankega on lihtsam jääda kokku lepitud eelarve ja tähtaegade piiresse.

Miks kaasata What If’i hankespetsialistid?

Oma kogemuse ja võrgustiku abil tagame sulle:

 • Parimad partnerid

Aitame leida projekti kõige pädevamad inimesed. Otsustame koos sinuga, kellele hankekutse saadame. Koostame ja saadame pakkumispäringud tarnijatele (ehitustöövõtjad, seadmete tarnijad jne). Saame selged pakkumised, mida on lihtne võrrelda.  Vajadusel peame läbirääkimisi lõpptarnijatega.

 • Optimaalsed hinnad

Oleme turuolukorraga kursis. Meie kogemused aitavad määrata ja rakendada optimaalseimaid kvaliteedikriteeriume ja tingimusi, mis toetavad projekti eesmärke ja kliendi riskijuhtimist.

 • Selged nõuded ja kriteeriumid

Hankedokumendid on konkreetsed ja ei jäta ruumi erinevateks tõlgendusteks. Nii väldid projekti käigus vaidlusi, sekeldusi ja probleeme.

 • Kvaliteetsed dokumendid

Meie ehitus- ja õiguseksperdid tagavad, et hanke- ja lepingudokumendid on kvaliteetselt koostatud ning vastavad seadusele. Nii väldid projekti käigus vaidlusi, mida põhjustavad vastuolud lepingudokumentides.