Korterelamu renoveerimine ja rekonstrueerimise toetused

14. mai 2024

Euroopa Liidu struktuurifondid toetavad korterelamute rekonstrueerimist ja energiatõhususe tõstmist. Perioodiks 2022-2027 on eraldatud 330 miljonit eurot. 

Renoveerimine algab hoone tehnilise seisundi hindamisega

Kui rekonstrueerimistoetust Eestis ligi 20 aastat tagasi jagama hakati, olid rahastatavad lihtsad üksikud tööd, nagu sokli kordategemine, otsaseinte soojustamine jms. Aja jooksul kasvasid nii ühistute kui ka riiklikud ambitsioonid ning edenesid teadmised energiatõhususest. Sai selgeks, et pelgalt otsaseina või sokliga suuremat korda ei saadeta – ei kliimaeesmärkide, energia kokkuhoiu ega ka hoone sisekliima ja elanike elukvaliteedi tõusu mõttes. 

Rekonstrueerimisprojektid on muutunud aina mahukamaks ja keerulisemaks. Seetõttu tekkis 2015. aastal ühistute abistamiseks rekonstrueerimistoetuse tingimustesse tehnilise konsultandi teenuse kasutamise nõue, mis on seal tänaseni.

Rekonstrueerimisprojektide rahalised mahud on tänaseks kasvanud ligi miljoni euroni maja kohta. Nii suur rahaline maht tähendab keerukaid kogu maja hõlmavaid töid ja hankeid, mis ei ole erialase ettevalmistuseta korteriühistu juhtidele sageli jõukohased. 

  • Millised on peamised meetmed korterelamu energiatõhususe tõstmiseks?
  • Millal rekonstrueerimine end ära tasub?
  • Mida hõlmab tehnilise konsultandi teenus?
  • Mis on protsessi etapid koostöös tehnilise konsultandiga?

Vastused neile küsimustele saad SIIT!

Renoveerimisprojekti ettevalmistuse ja projektijuhtimise teenus

Rekonstrueerimise projekti ettevalmistamine ja juhtimine hõlmab erinevaid tegevusi alates alusuuringutest ning lähteülesande ja projekteerimisdokumentatsiooni loomisest kuni ehituseaegse tööde koordineerimiseni ning teostusdokumentatsiooni kogumiseni kasutusloa taotlemiseks. 

Esimeseks sammuks on põhjalik audit, sest ilma hoone omaduste põhjaliku tundmiseta ei ole võimalik välja pakkuda tõhusaid parenduslahendusi. 

 

Loe lähemalt: 

 

Teie korterelamu vajab  rekonstrueerimist? 

Anname korteriühistutele nõu, aitame Kredexi taotluse dokumendid ette valmistada ja tegevuskava välja töötada. Võite nii kirjalikult kui telefoni teel küsida nii ehitusalaseid kui taotluse asjaajamisega seotud küsimusi.