Tööriist: Ehitusprojekti eeltöö checklist

26. jaanuar 2024

Ehitusprojekti edukaks elluviimiseks on oluline põhjalik ja tõhus eeltöö, mille aluseks on läbimõeldud checklist. See checklist tagab, et projektis käsitletakse kõiki aspekte, alates ehitise eesmärgi sõnastamisest kuni detailse projekteerimistööde lähteülesande koostamiseni.

Ehitusprojekti eeltöö checklist aitab määratleda ehitise peakasutaja(d), tuvastada kasutajate vajadused ning teostada ruumivajaduste mahuline analüüs. Samuti on oluline kindlaks teha, mida on võimalik kinnistule või arendusalale kavandada, määrata energiatõhusate ja keskkonnasäästlike lahenduste eelarve ning määratleda projektiga seotud lepingutingimused. Kõik need sammud aitavad kaasa projekti edukale ja tõrgeteta läbiviimisele.

Tugeva eeltöö juures on väga oluline arvestada lähteülesande koostamisel projektiga seotud kuludega läbi kogu projekti elukaare, planeerida tööd realistlikult ja arvestada ajaliste eeldustega. Kui ajagraafiku koostamisel selgub, et teatud protsessid võivad võtta liiga kaua aega, on hädavajalik lähteülesannet korrigeerida. Lisaks tuleb eeltöö käigus arvestada realistlike ruumiliste vajadustega ja kontrollida, kas koostatud programm vastab eelarvelistele võimalustele. Selline põhjalik lähenemine tagab projekti sujuva kulgemise ja vähendab võimalikke riske ning viivitusi projekti elluviimisel.

ehitusprojekti lähteülesanne - koduleht

Ehitusprojekti eeltöö checklist

NB1. Tugev eeltöö arvestab lähteülesande koostamisel kõikide projektiga seotud kuludega läbi kogu projekti elukaare

NB2. Tugev eeltöö arvestab lähteülesande koostamisel ajaliste eeldustega ja planeerib tööd realistlikult. Kui ajagraafiku koostamisel on näha, et teatud protsessid lähevad ebasobivalt pikaks, on vajalik lähteülesannet korrigeerida

NB3. Tugev eeltöö arvestab lähteülesande koostamisel realistlike ruumiliste vajadustega ning kontrollib koostatud programmi vastavust eelarvelistele võimalustele