Kinnisvarainvesteeringu tulu- ja kuluprognoos

Et saaksid teha kindla ja tasuva kinnisvarainvesteeringu otsuse

  • Kaardistame asukohast lähtuvad üüri- ja müügihinnad.
  • Koostame tuluprognoosid. Arvestame kavandatavate ühikute suuruseid ja paigutust hoones ning sinu äriplaanilist strateegiat.
  • Koostame projekti ehituskulude prognoosi koos teiste arendusprojekti elluviimiseks vajalike kuludega.
  • Teostame vajalikud hanked ja hinnapäringud projekteerimistööde, tehnovõrkudega liitumiste, turunduse jt äriplaanis toodud tegevuste kulude täpsustamiseks.