Tartu südalinna kultuurikeskus

Visuaal _
3+1 arhitektid

Arhitektuurivõistluse korraldamine ning Tellija konsulteerimine eskiisi staadiumis

Juhtisime Tellija Tartu Linnavalitsuse esindajana Tartu südalinna kultuurikeskuse rahvusvahelise arhitektuurivõistluse korraldamist ning vajalike ekspertide kaasamist ja konsulteerisime Tellijat eskiisi koostamise elluviimise protsessis.

 

Skoop

25 000 m2 brutopinda – Multifunktsionaalne avalik hoone: Raamatukogu, Tartu kunstimuuseum, sündmuskeskus (sh 800 inimest mahutav saal), toitlustus ja rendipinnad.

Karakter

Arhitektuurivõistluse ülesande sisu koordineerimine osalejatele. Žürii ja ekspertide töö korraldamine ning võistluse lõpp-protokolli koostamine. Projekteerimise tehnilise kirjelduse koostamine ning projekteerimise ajal vajalike ekspertide kaasamine ja koostöö juhtimine. Rahvusvaheliste kohtumiste korraldamine referentsidega tutvumiseks New York’is, Berliinis ning Hollandis. Ekspertide sisendite koondamine ning Tellija poolse tagasiside koondamine projekteerimise meeskonnale.

Väljakutsed

Laiapõhjalise mitmetest asutustest koosneva Tellija meeskonna sisendite koondamine ühtseks tervikuks. Üle 100 võistlustöö efektiivse ülevaatamise korraldamine žüriile ja ekspertidele ning lõplike otsuste täpne fikseerimine ning dokumenteerimine. Projekteerimisfaasis laiendatud ekspertide ringi koostöö korraldamine Tellija meeskonna ning projekteerimismeeskonna vahel.

Tiim

Tartu linnavalitsus

Tartu linnaraamatukogu

Tartu kunstimuuseum

WHAT IF

3+1 arhitektid