Stockmanni kaubamaja 5. korruse ümberehitus

Visuaal _
Studio Mezza

Uus heaolukeskus Stockmanni kaubamaja 5. korrusel

What If juhtis Tellija Maakri Holding esindajana tempokas ajagraafikus kogu ehitusprojekti elluviimist täites peaprojekteerija, ehituseelarve koostaja, ehitushanke korraldaja ja Tellija esindaja rolli ehituse peatöövõtja ja üürnike suhtluses.

Skoop

3500 m2 brutopinda – Stockmanni kaubamaja 5. korruse muutmine kaasaegseks tervise- ja iluteenuseid pakkuvaks heaolukeskuseks.

Karakter

Stockmanni kaubamaja vähem külastust leidnud V korruse kontseptsiooni kaasajastamine. Kõikide olulisemate üldalade rekonstrueerimine. Uue sisearhitektuurse kontseptsiooni loomine. Olemasolevate üürnike ringitõstmine uutele pindadele ning uue Medicumi tervisekeskuse kavandamine korruse ankurüürnikuna.

Väljakutsed

Olemasoleva hoonekompleksi kohta usaldusväärsete teostusjooniste, projektide ja uuringute kogumine, sorteerimine ja täiendavate lisauuringute teostamise korraldamine. Projektide koostamine ja ehituse kavandamine, arvestades, et üürnikud peavad saama maksimaalselt häirimatult hoones tegutseda. Olemasolevate üürnike ringitõstmine korrusel minimaalse ajaga, et oleks tagatud minimaalne häiring nende teenuse kvaliteedile ja keskuse külastajatele.