Tööriist: Kasvuhoonegaaside emissioonid – mis on skoop 1, 2, 3?

28. märts 2024

Iga ettevõtte tegevus mõjutab meie planeeti, eriti kui tegu on kasvuhoonegaaside heitmetega. Oluline on mõista, kuidas meie igapäevane töö ja otsused aitavad kaasa emissioonide tekkele.

Eriti ehitus- ja kinnisvarasektoris, kus projektide mõju keskkonnale on suur ja mitmekülgne, on eluliselt tähtis aru saada, kuidas ja kust meie tegevusest tulenevad heitmed tekivad.

Kasvuhoonegaaside haldamine ei piirdu ainult otsese energiakasutusega; selleks, et tõeliselt vähendada oma jalajälge ja parandada keskkonnamõju, peame vaatlema kogu väärtusahelat.

Kui ettevõte on määratlenud oma organisatsioonipiirid seoses tegevustega, mida ta omab või kontrollib, seab ta oma tegevuspiirid. See hõlmab heitkogustega seotud tegevuste tuvastamist, liigitades need otsesteks ja kaudseteksks ning valikut arvestuse ja aruandluse skoopide kohta kaudsete heidete jaoks.

Otsesed emissioonide heited on allikatest, mida ettevõte omab või kontrollib.

Kaudsed emissioonide heited tekivad ettevõtte tegevuse tagajärjel allikatest, mida omab või kontrollib mõni teine ettevõte.

Järgnev tööriist annab ülevaate emissioonide jaotumisest 3 skoopi: otsesteks heitmeteks, mida me ise kontrollime (Skoop 1), kaudseteks heitmeteks, mis tekivad ostetud energia kasutamisel (Skoop 2), ning muudeks kaudseteks heitmeteks, mis tekivad meie tegevuse laiemas mõjusfääris (Skoop 3).

skoop 1, skoop 2, skoop 3
skoop 1, skoop 2, skoop 3
skoop 1, skoop 2, skoop 3
skoop 1, skoop 2, skoop 3