Kuidas pöörata Eesti ehitus- ja kinnisvarasektor jätkusuutlikkuse poole?

8. aprill 2024

Tiina Nuum ja Maria Freimann
Tiina Nuum ja Maria Freimann

Meil on missioon. Pakkuda strateegilist- ja tegevustuge jätkusuutlikkuse põhimõtetest lähtuvale ja konkurentsieeliseid loovale innovatsioonile kinnisvaras ja ehituses. Päev- päevalt näeme, et uuenduste ja jätkusuutlikkuse kasvu saame kõige viljakamalt panustada läbi kahe oma tugevuse: kommunikatsiooni ja koostöö. Kommunikatsioonitegevustes osalevad aktiivselt kõik meie võtmeisikud ning kaasame järjest enam ka eksperte oma võrgustikust.

Uus SPACES portaal

Nüüd on blogi asemel mahukas ja pidevalt täienev SPACES portaal, kus saad hõlpsalt huvipakkuvate teemade vahel navigeerida. Roheinnovatsiooni teemad on sedavõrd olulised, et panime nende värava portaali menüüsse.

Tahame teadmusega olla muutuste vedur ja aidata sektoril seda üleminekut teha, et meil kõigil oleks töötamiseks, elamiseks, mängimiseks ja õppimiseks parem elukeskkond.

Maria Freimann

Seome andmed, info ja rakendusviisid

Meile on väga olulised andmed. Andmed moodustavad teadmiste põhilised ehitusplokid. Nii oma projektides kui kommunikatsioonitegevustes on meie eesmärk muuta andmed rakendatavaks infoks ja suunanäitajaks. Et neid saadud teadmisi saaks kasutada teadlike otsuste tegemiseks, probleemide lahendamiseks, uuenduste tegemiseks ja sektori kasvu edendamiseks.

Töödeldud ja konteksti asetatud andmed muutuvad arusaadavaks ja kasulikuks infoks, mis vastab küsimusele mis, mida, millal ja kus. Ja sealt veel samm edasi on arusaamad ja trendid, mille me saame info tõlgendamisest ja analüüsimisest. Arusaamad ja trendid vastavad “miks” ja “kuidas” küsimustele ning võimaldavad otsustajatel mõista mustreid, suundumusi ja nende põhjuseid.

Milline on rohepöörde “seis” sektoris?

Rohepöörde olukord on analoogne digipöördega 10- 15 aastat tagasi, kui digitaliseerimist mõisteti, kogeti  ja kasutati väga erinevalt.  Oli skeptikuid ja äraootajaid. Ning samuti pioneere, kes õhinaga asusid digivõimalusi avastama kogu potentsiaalis. Jätkusuutlikkuse teema tekitab täna ettevõtetes sarnaseid kogemusi.

Erinevate infokildude ja lähenemiste pinnale jääb sageli küsimus: et mida meie siis nüüd tegema peaks?

Põnevad ajad on. Innovatsiooni aeg nii materjalide, protsesside kui juhtimise valdkonnas. Sektoris üldiselt on prioriteet olemasolevate hoonete moderniseerimine, võttes arvesse nii heitkoguseid kui säästu kogu hoone eluea jooksul. Ja siin on ka palju kohti, kus ei pea tegelikult alati jalgratast uuesti leiutama. Ajaloolistes hoonetes on palju häid materjale ja lahendusi ning peamine on kasutada neid hooneid ja materjale nii palju kui võimalik ning ehitada uusi hooneid ainult siis, kui tõesti vaja.

Kuidas motiveerida sektorit rohepöördesse?

Rohepöörde edukus sõltub paljuski sellest, milline info juhtidele kohale jõuab ja kuidas nad loovad selle pealt uue visiooni ja suuna ning kuidas lahendavad probleeme.

Juba tänaste ja veel rohkem homsete väljakutsetega silmitsi seismiseks on vaja aru saada, et jätkusuutlikkus ja innovatsioon on lahutamatult seotud. Innovatsioon on tegelikult ettevõtete rohepöörde üks keskseid aspekte. Kuid kõik need muutused eeldavad sektori koostööd. Kui vastuseisu ja usaldamatuse mentaliteet ei muutu, võtab innovatsioon veel kaua aega. Oluline on kogu sektori valmisolek hakata uusi teenuseid ja võimalusi kasutama, looma ja katsetama.

Rääkida sellest, mitu tonni CO2 me õhku paiskame, jääb üksi liiga abstraktseks. Tähtis on teha faktid käegakatsutavaks, kohandada infot ka väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning avada muutustega kaasnevaid võimalusi.

Tiina Nuum
Kommunikatsioonikonsultant

Kliimast räägitakse palju, aga tegusid on vähe. Räägitakse ka rohepöörde suhtekorraldusprobleemist. Kuidas siis peaks rohepöördest rääkima, et järgneks ka teod?

Vastutustundlik ehitamine ja ehitatud keskkonna üleval pidamine eeldavad senisest teistmoodi mõtlemist. On selge, et kõik spetsialistid sektoris peavad õppima, kuidas kogu väärtusahelas heitmeid oluliselt vähendada või isegi kaotada.

Rohepöörde kommunikatsioonis peab keskenduma kordamisele. Rohepöörde sõnumid ja kogemused peavad sektori osalisteni jõudma regulaarselt, sest erinevalt orkaanist, sõjast või muudest üksiksündmustest on rohepööre pikaajaline ja mitmetahuline väljakutse.Teadus peab ja tahab väga korrektselt suhelda – aga ülesanne pole enam mitte teadusliku korrektsuse tagamine, vaid ettevõtete, inimeste ja tegudeni jõudmine. Sõnumid tuleb konteksti panna ja kohalikuks teha.

Ehituse ja kinnisvara sektoris on jõudluse maksimeerimiseks vaja luua ühendused ka seotud teemadega nagu mobiilsus, ühenduvus ja turvalisus.
Oluline on näidata ka seda, mis juba toimib, kus juba edu on saavutatud. Me ei pea üksteisele pidevalt selgitama, miks asjad on veel hullemad, kui arvasime. Kliima ja rohepöörde aruteludesse on vaja rohkem lootusrikast ja tulevikku vaatavat pilku.

Inimeste mõjutamine ei toimu ainult sõnade, vaid ka tegudega. Elavatest väärtustest räägivadki kõige paremini teod. Ja mida suurem väljakutse, seda rohkem on vaja tegusid, mis ettevõtteid ja inimesi ühendavad.

Soovime SPACES portaalist samm- sammult teha koha, kus lisaks ekspertide soovitustele saaksid ettevõtted jagada oma kogemusi, ideid ja muresid seoses rohepöördega ning teha koostööd lahenduste leidmiseks.

Maria Freimann
WHAT IF kaasasutaja

Rohesiire on väga suur üleminek. Kõiki tasandeid puudutavate muutuste puhul aitab fokusseeritud koostöö luua ühtekuuluvustunde – kindluse, et oleme kõik ühes paadis ja saame koos tormi üle elada. Kuid tõhus koostöö ei piirdu samas ainult kriisidele reageerimisega. Uute klientide, uute turgude ja nõudmiste teenindamiseks tuleb minna üle kiirelt reageerimiselt pidevale proaktiivsusele ja jätkusuutlikkusele. Organisatsiooniülesed meeskonnad on sageli avatumad uute teede avastamiseks ja katsetamiseks. Ja vältimatuteks muutusteks. Sest paigalseismine tähendaks tagasiminekut.

Kas õpime koostööd tegema?

Meie teadmuskeskuse mõte on soodustada koostööd ja anda hääl kõigile selles tugevas ökosüsteemis.

Kui soovid ettevõtte või üksikisikuna sektori rohesiirde teemadel kaasa rääkida, koostöö teemadel kaasa mõelda ja/või teadmuskeskuse sisukusse panustada, siis võta meiega ühendust!