Riviera Viimsi arendus ja peaprojekteerimine – väljakutsed, lahendused ja mõjud

19. oktoober 2023

Alustame koostööprojektide lugude sarjaga.
Seekord teeme sissevaate Endoveri ambitsioonikasse Riviera Viimsi projekti.

WHAT IF – Riviera Viimsi projekti arendusnõunik ja peaprojekteerija

Arendustiimi osana oli meie eesmärk toetada arendajat otsuste langetamisel juba projekti algfaasis, et luua võimalikult kõrge lisandväärtusega toode. Samuti mõelda kaasa, kuidas arendaja ärilised eesmärgid saaksid ellu viidud. Selleks oli kõige olulisem aru saada kliendi vajadustest. 

Oma teadmistele ja kogemustele ning lõppkasutaja soovidele ja tagasisidele tuginedes oli meie esimene ülesanne luua maksimaalselt kliendi, lõppkasutaja ja turu vajadustele vastav lähteülesanne.

Sealt edasi peaprojekteerija rollis oli meie ülesanne optimeerida ja koordineerida kõigi projekteerimisvaldkondade töötulemeid ning tagada kiirete ning tõhusate lahenduste leidmine. 

Riviera Viimsi arendus ja peaprojekteerimine
Pilt: Endover

Meie koostööpartnerid mõistavad, et on vaja osapoolt, kes koostööprotsessi aktiivselt juhib.

Meie ülesanne on pidevalt täiustuva ja täpsustuva lähteülesande abil juhtida projekteerimismeeskonda lõppeesmärgi poole.

Külli Tulvik,
Riviera projekteerimise projektijuht

Eksklusiivne asukoht, eksklusiivsed kohendused 

Eksklusiivne asukoht ja elukeskkond esitasid kõrged nõudmised arhitektuursete lahenduste ja planeeringute kvaliteedile ning elaniku mugavusele. Meie ülesanne oli leida parimad terviklahendused alates tundlikust materjalide valikust kuni energiatõhusate tehnosüsteemideni Arendaja ja projekteerijate koostöös mõtlesime detailideni läbi iga korteri iga ruutmeetri. Protsessi käigus täiendasime projekti avarate katuseterrassidega, kuhu on võimalik rajada mullivann, ning võimalusega lisada korterisse hubane kamin. 

Maastiku ainulaadsus 

Riviera projekti üks silmapaistvamaid omadusi on selle ainulaadne maastikuline keskkond. Astmeliselt mööda nõlva mere poole laskuva kinnistu eripärasid ja väljakutseid tuli arvesse võtta nii maastiku, vertikaalplaneeringu kui välistrasside tervikliku lahenduse väljatöötamisel.

Koostöös Kino maastikuarhitektidega kavandame kogu alale unikaalse ruumilise kontseptsiooni, mis lähtub Haabneeme rannaäärse maastiku võimalustest ja koha algupärast. Elukeskkonda tuleb kvaliteetne haljastus, palju erineva karakteriga välialasid ja puhkekohad igas vanuses pereliikmetele. Kvaliteetse maastikuarhitektuuriga rikastame senist tööstusmaastikku ning aitame maandada üleujutuste mõju. Selleks kasutame suuri vettimavaid pindu ja vähendame nii samal ajal kuumasaare efekti.

Riviera Viimsi arendus ja peaprojekteerimine
Pilt: Endover

Kvaliteetne infrastruktuur

Riviera arenduse käigus rekonstrueeritakse Kaluri tee kuni Rohuneeme teeni.

Detailplaneeringuga on paika pandud kergliiklusteed mäeveerelt alla mereni ning paralleelselt merega kulgeva haljastatud rohekoridori pikendus uue kõrghaljastusega.

Samuti rajatakse uued mänguväljakud avalikuks kasutuseks.

Suur avaliku ruumi osakaal tähendab muu arendusega samaaegselt suures mahus infrastruktuuriga seotud töid. Peaprojekteerijalt nõuab see optimaalset ressursside kasutust ning läbimõeldud, kuid samas paindlikku projektijuhtimist.

Keskkonnasõbralikkus ja energiasäästlikkus

Tänane koduostja juba oskab vaadata, kas kodu on energiasäästlik. Eelistatakse A ja B energiaklassiga hooneid, säästlikke küttesüsteeme, kõrge soojapidavusega aknaid ja ventilatsiooni. Samuti on hakatud teadvustama ka arendamise ja linnaplaneerimise jalajälje teemasid. Eluase on üks võimalus oma elustiili ja veendumusi väljendada. 

Meie pädevused ja kõigi osapoolte abiga loodud lahendused on aidanud muuta Riviera projekti jalajälje minimaalseks ja keskkonnasäästlikkuse läbipaistvaks. 

Riviera Viimsi arendus ja peaprojekteerimine
Pilt: Endover

Turu vajadustele vastavate keskkonnasõbralike elukeskkondade rajamiseks on vaja lahti lasta ühe ainuõige lahenduse ideaalist.

Ühtset disaini ja tehniliselt tsentraliseeritud lahendusi, mis sobivad igale poole ja kõigile, ei eksisteeri. Arenduse ja ehituse töömudelite jaoks tähendab see, et jäigad süsteemid tuleb asendada jätkusuutlike, agiilsete ja lokaalsete lahendustega.

Maria Freimann

Energiatõhus maaküte gaasikütte asemel

Peaprojekteerijana oli meile väga oluline luua keskkonnasõbralik lahendus ja saavutada võimalikult madalad püsikulud.

Selleks kaasasime valdkonna tippspetsialistid ja kavandasime kvaliteetse sisekliimaga maaküttel põhinevad tehnilised lahendused. Enamikel korteritel on ka jahutussüsteemid suvise ülekuumenemise vältimiseks. 

Algselt gaasiküttele planeeritud piirkonnas maaküttele üleminek on hea eeskuju. Me näeme, et nii piirkonna elanikud kui kohalik omavalitsus oskavad väärtustada fossiilsete vaba tulevikku ja vaadata kulude ja mõjude puhul kaugemale kui käesolev aasta.

Juhan Kangilaski
Riviera Viimsi arendus ja peaprojekteerimine
Pilt: Endover

Koostöö, koostöö, koostöö – algusest peale 

Eksklusiivse kodu ostja soovib enamasti ka eksklusiivseid lahendusi ja enda nägemusele vastavaid kohendusi. Seetõttu on väga oluline, et juba projekteerimise faasiga paralleelselt toimuks aktiivne müük. Muutuste elluviimine on osa kliendi teenindamisest ja seda peavad mõistma kõik osapooled. 

Kokkulepete täpne fikseerimine tagab kliendi ja projekteerijate sujuva koostöö ja väljakutsete kiired lahendused. Meie ülesandeks oli tagada, et kõik soovitud muudatused jõuaksid võimalikult tõhusalt ja operatiivselt kõigile osapooltele. 

Ehitaja oli kaasatud projekti kohe algusest peale. Tänu sellele, et ehituse peatöövõtja on osalenud koosolekutel algusest, on kõik välja töötatud lahendused tehnoloogiliselt läbi mõeldud ja sellisel kujul ehituses realiseeritavad. Nii oleme saanud ka võimalikke ehitustööde käigus tekkivaid probleeme kiiremini ette näha. Samuti on läinud paika pandud energiastandardite rakendamine sujuvamalt. 

Koordineeritud protsessi abil vähendame ka tarbetuid tühikäiguaegu ja väldime ehitusdefekte ja sellest tulenevat energia raiskamist. Võimalikult lühike, kuid jõukohane ehitusperiood ning ehitaja kaasamine algusest peale aitab vältida vaidlusi, viivitusi ja kulutusi (töötajad ja masinad ei pea millegi järel ootama). 

Samuti on ehitajal sel moel lihtsam ehitusgraafikut teha ja säästa edaspidi iga inimese mitmeid töötunde igal nädalal. Paljud kooskõlastused ei pea enam toimuma kohapeal ja see aitab samuti jalajälge vähendada. Isegi kui mõned neist eelistest tunduvad väikesed asjad, teevad sellised muutused  globaalses mastaabis väga suure vahe nii CO2 heite ja ettevõtete kasumlikkuse vaatest.