Tööriist: Jätkusuutlik ehitus – 5 sammu CO2 vähendamiseks

20. aprill 2023

Ehitussektoril on rohepöördes kaalukas roll – sektor „toodab“ ligi 50% kogu CO2 heitmest.

Kuidas CO2 vähendada?

Kõige suurem mõju on olemasolevate hoonete taaskasutusel. Jäätmete minimeerimine on samuti väga oluline, kuid prioriteetidest väikseima mõjuga.

Jätkusuutlik ehitus aitab vähendada uute hoonete energiatarbimist ja seeläbi vähendada nende CO2 heitmeid. Rohetiigri Ehituse teekaart seab keskseks eesmärgiks hoonete kogu elutsükli keskkonnasäästliku lähenemise, põhinedes põhimõtetel nagu renoveerimise eelistamine uue ehitamisele, ehitistele kehtestatav CO2 arvutusnõue ja piirmäärad, madalaima CO2 koostisega ehitusmaterjalide kasutamine ning teiseste materjalide korduskasutus, et edendada jätkusuutlikku ehitussektorit.

CO2 vähendavad tegevused alates suurimast mõjust:

jätkusuutlik ehitus

allikas: wbcsd

 

Jätkusuutlik ehitus ja WHAT IF?

Meie missioon on vähendada raiskamist ehitussektoris ning edendada jätkusuutlikku kinnisvaraarendust. Aitame ehitusprojektide keskkonnamõjusid minimeerida ja ressursse optimaalselt kasutada, keskendudes jätkusuutlikule ehitusele tagamaks tõhusaid ja keskkonnasõbralikke tulemusi. Kui soovite oma projekti jaoks parimaid lahendusi, võtke meiega ühendust ning meie kogenud konsultandid aitavad leida teie äriplaanile sobivaimad strateegiad.