Kaitseväe kinnisvara arendusprojektide juhtimine

Foto _
Jaak Jõepera

Kuidas arendada iga euro eest maksimaalselt kaitsevõimet

What If meeskonna liikmed omavad pikaaegset kogemust Eesti Kaitseväe kinnisvara ning keerukate nõuete ja kiire ajagraafikuga arvestavate ehitusprojektide kavandamisel ja elluviimisel.

Karakter

Ajutised modulaarselt kavandatud lahendused, suur hulk muinsuskaitse aluseid hooneid, millele tuleb leida uut funktsionaalsust ning kaasaegsed efektiivse ruumilahendusega ja halduses energiatõhusad hoonete lahendused. Suurte linnakute terviklik planeerimine ja avaliku ruumi logistika läbi mõtestamine.

Väljakutsed

Kaitsevaldkonna ruumiliste lahenduste kavandamisel on suurimateks väljakutseteks, kuidas luua maksimaalne võimekus võimalikult optimaalse suurusega ruumiprogrammiga ning samaaegselt planeerida protsesse võimalikult paindlikult, et olla valmis lahenduste kiireks modifitseerimiseks või teise kohta paigutamiseks.

Seotud teenused

Kinnisvarainvesteeringu tulu- ja kuluprognoos

Ehitusprojekti tehnilised kirjeldused ja hanked

Ehitus- ja kasutusload

Test-fit plaanid ja eskiisid