Miks on pädev eelarvestaja oluline kaasata juba eskiisifaasis

20. veebruar 2023

eelarvestaja

Loeme sageli uudistest, kuidas ehitusprojektid läksid planeeritust oluliselt kallimaks. Kuid nende tulemuste eest ei vastuta alati ehituse töövõtjad. Sageli on põhjuseks kas sõna otseses mõttes planeerimisvead või lihtsalt liiga hilja tehtud muudatused plaanides. Mida varem ümberplaneerimise vajalikkus ilmneb, seda väiksemad on kulud. 

Mida keerulisem projekt on, seda olulisem on kaasata pädev eelarvestaja juba algfaasis, et otsustada, kas projekt jätkab pärast eskiisplaneeringut praegusel kujul. BIM-süsteemide ehk mudeldamise abil on teatud asjad (näiteks konstruktsioonide kulud) läinud üsna täpseks juba varases faasis. Ja nii saab teha põhimõttelisi otsuseid. Koguse ja kulude planeerimiseks ei ole vaja kohe kõiki ehituselemente määratleda. Projekti esitamise ajaks ei ole enamik materjale veel kindlaks määratud, kuid komponente kirjeldavate omaduste abil saab selle teabe ikkagi integreerida hoone andmemudelisse.

Mida keerulisem projekt, seda detailsemaid ja järjepidevamaid arvutusi on vaja, 

et investor ja ehitaja saaks varakult teha põhjendatud otsuseid ning hinnata ehitusprojekti majanduslikku tasuvust.

Kuidas aitab eelarvestamine kulusid kokku hoida

2Kui näiteks majandusolude tõttu ületavad kulud planeeritud eelarvet, on hinnatõusust hoolimata mitmeid viise, kuidas kulusid kokku hoida. Lisaks elu- või äripinna vähendamisele on selleks tegelikult palju erinevaid võimalusi. Eelarvestaja saab elemente vastavalt soovile filtreerida, korrastada ja liigitada. Võtta välja kulud näiteks korruste, ruumide või komponentide kaupa. Võrrelda alternatiive materjalide, omaduste või kulude järgi. Sellised analüüsid näitavad, millised komponendid suurendavad eriti projekti kulusid või kus alternatiivsed materjalid annaksid märkimisväärse kokkuhoiu.

“Pädev, kiire ja paindlik eelarvestamine on täna üks baasteenuseid,
mida oma kliendile igal sammul tahame pakkuda.
Sest ilma selleta ei lähe sageli ka muu meie poolt pakutav väärtus tööle ja jääb õhulossiks.
Kui me paljusid ekspertteadmisi kaasame oma võrgustikust vastavalt vajadusele ja projektile, siis eelarvestamise puhul oli selge, et seda pädevust on meil vaja kogu aeg.”

Juhan Kangilaski
What If-i tehniline juhtkonsultant

Marko Potsepp on meie elav numbrite-leksikon, kes teeb eelarve analüüse väga olulistele objektidele Eestis ja välismaal – reisiterminalidest ja muudest avalikest hoonetest kuni äri- ja eluhooneteni. Veebruaris 2024 vestlesime Markoga eelarvestamise valdkonna arengutest ja hinnatrendidest.

Loe intervjuud:
Intervjuu. Räägime eelarvestaja Marko Potsepaga ehituskulude hinnatrendidest