Rekonstrueerimise projekti ettevalmistamine ja juhtimine

Rekonstrueerimise projekti ja rekonstrueerimistööde ettevalmistamine ja juhtimine hõlmab erinevaid tegevusi alates alusuuringutest ning lähteülesande ja projekteerimisdokumentatsiooni loomisest kuni ehituseaegse tööde koordineerimiseni ning teostusdokumentatsiooni kogumiseni kasutusloa taotlemiseks. Projektijuhtimisteenus tagab sujuvad protsessid nii ettevalmistuste perioodil, ehitusplatsil kui korrektsed ja õigeaegsed haldus- ja hooldustegevused.

Meil on kogemus nii korterelamute renoveerimisega kui ka nõudlike avalike- ja ärihoonete projektidega ning pädevus leida lahendus ka keerulisematele ehitustehnilistele või erinevatest piirangutest tulenevatele väljakutsetele.

Teenus algab asjatundlikust nõustamisest ja põhjalikust planeerimistööst. Loome projekteerimisjuhised arvestades nii tööde majanduslikku, tehnilist ja esteetilist poolt kui ka sotsiaalseid aspekte, ajaloolise ja kultuuriväärtusliku identiteedi hoidmist ning hoone väliala terviklikku lahendamist.

Enamik renoveerimistöid tehakse kulumise, vananemise või kahjustuste tõttu. Kuid alati tuleb mõelda ka proaktiivsetele meetmetele, et hoida ära probleeme tulevikus ning leida viise jätkusuutlikkuse, energiatõhususe ja funktsionaalsuse ja ligipääsetavuse tõstmiseks.