Ehitusõiguse analüüs

Maksimeeri oma kinnistu ruumiline potentsiaal

 

  • Tunneme hästi nii arhitektuurilisi võimalusi kui ka ehitusõigusest tulenevaid piiranguid. Mõlemaid arvesse võttes pakume sulle välja erinevad visuaalsed ja realistlikud stsenaariumid kinnistu arenduseks.
  • Koostame lahendustele tulu- ja kuluprognoosid koos riskianalüüsiga.
  • Nii saad valida ellu viimiseks kõige parema ja tasuvama stsenaariumi.