Ehituseelarve

Ülevaatlik ehituskulude sisend sinu äriplaanile

  • Analüüsime projekteerimis- ja ehitusmaksumust ja uuendame seda igas staadiumis.
  • Koostame lähteülesande alusel investeeringu prognoosid enne projekteerimisega alustamist.
  • Aitame kaaluda alternatiivseid lahendusi, et saavutada maksimaalne funktsionaalsus võimalikult kuluefektiivselt.
  • Organiseerime eelarve erinevad komponendid vastavalt sinu ärilistele eesmärkidele.